En världsunik

dykupplevelse

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav. Här har redan sedan istiden varit otroligt stor mänsklig aktivitet och sjöfart. Bara runt den svenska kusten finns det fler än 20.000 vrak. Dalarö har historiskt sett varit en viktig maritim knutpunkt, vilket gör Dalarö dykpark till ett stort museum under ytan.

Den unika kombinationen av bräckt vatten, kyla, mörker och låg syrehalt i Östersjön gör att material, även trä, kan bevaras i nästan perfekt tillstånd. I Dalarö dykpark finns många välbevarade vrak från 1600-tal och framåt, något som gör att dyka i Dalarö dykpark till en upplevelse du inte kan få nästan någon annanstans i världen.

Om Dalarö dykpark

Dalarö är ett litet kustsamhälle en timmes bilfärd från Stockholm. Det är ett populärt besöksmål under sommarsäsongen. Under tidigare århundraden har Dalarö haft en strategisk position som tullstation och har varit avgörande för försvaret av Stockholm. Vattnet runt Dalarö innehåller ett stort antal välbevarade skeppsvrak från 1600-talet och framåt, vilket gör det populärt bland sportdykare. I denna broschyr presenterar vi sju av dessa vrak.

Dykning i Sverige

Fartyg som sjönk före 1850 betraktas som fornlämningar och skyddas enligt kulturmiljölagen. Det är i allmänhet tillåtet att dyka på skeppsvrak, men man får inte röra, ändra eller skada vraket. Vrak som anses ha unikt kulturhistoriskt värde kan beläggas med dykförbud för att minska slitage och nedbrytning..

Dykning i Dalarö dykpark

Bland vraken i Dalarö dykpark finns tre vrak som tidigare haft dykförbud: Dalarövraket, Anna-Maria och Jutholmsvraket. För att tillgängliggöra även dessa skapades 2014 Sveriges första maritima kulturreservat, vilket gjort det möjligt att besöka vraken under ledning av en specialutbildad dykguide. Fler vrak kan i framtiden komma att ingå i kulturreservatet.

1. Anna-Maria 2. Jutholmsvraket 3. Riksäpplet
4. Gröne Jägaren 5. Ingrid Horn 6. Dalarövraket 7. Kostervraket

Dykutfärder i Stockholms skärgård

Dagsturer – Paketresor – Dalarö Dykpark Utfärder på alla nivåer året runt.

Mail: info@dykcharter.se
Webb: www.dykcharter.se

Din guide
under ytan

Dykutfärder i Dalarö Dykpark.
Kvällsturer, Dagturer, Helgarrangemang.

Mail: info@dykbaten.se
Facebook: www.facebook.com/Dykbaten
Telefon: 070-3114110

Utrustning – Utfärder – Utbildning

Vi skräddarsyr din dykning. Dagsturer, paket och kurser.
Luft/Nitrox/Syrgas/Helium
Utrustning för både nybörjare och Rebreatherdykare

Mail: info@fantasea.se
Webb: www.fantasea.se

Your unique dive experience

We will guide you on your visit to the wrecks in the Stockholm archipelago
Tours, packages, guiding, history and more.

Mail: info@balticseadiving.se
Tfn +46 70-6809099